Mediplantex - Nhân sự
Trên
370

Nhân viên chính thức đang học tập và làm việc dưới mái nhà chung Mediplantex

Trên
250

Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học thuộc các lĩnh vực dược phẩm, hóa học, kinh tế, tài chính, cơ khí, y khoa

Trên
100

Cán bộ có trình độ trung cấp, số còn lại tất cả đều qua đào tạo sơ cấp, là kỹ thuật viên, công nhân có tay nghề cao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

"Đoàn kết tạo sức mạnh, gắn kết đến thành công"

Tập thể CBCNV công ty -

"Nhà thuốc là trái tim của cộng đồng, chúng tôi cùng nhau mang đến các sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng của mình".

Tập thể Phòng Kinh Doanh Mediplantex -