Tin công ty

Kỷ niệm về một chuyến đi

Hơn cả một chuyến đi!

Chúng mình lưu giữ lại nơi đây, thỉnh thoảng mở ra xem, để sống lại những giây phút cháy hết mình, để hăng say lao động, cống hiến - để rồi năm sau, năm sau nữa chúng mình lại cùng nhau đi khám phá vùng đất mới nhé NGÔI NHÀ MEDIPLANTEX.
Chuyến đi được lưu giữ lại trong thước film ngắn, các bạn vui lòng truy cập đường link: https://youtu.be/UohZg4HsbSk